Johnathan Nader

aka: John Nader

Đây là một trong những trang cá nhân của tôi, nó đang thử nghiệm cũng như hữu ích.

Những thứ tôi đã làm và mày mò:

Yout

Word

Carros

BackgroundRemover

Những điều ngẫu nhiên tôi đã làm:

RedditIAmA

Lần ra mắt số một trên ProductHunt

Blog của tôi:

Johnathan Nader

Làm thế nào để liên hệ với tôi:

Gửi cho tôi một tweet

© 2021 john.nader.mx