Johnathan Nader

aka: John Nader

Dyma un o fy safleoedd personol, mae'n arbrofi yn ogystal â bod yn ddefnyddiol heb ystyried hynny.

Pethau wnes i a tincer arnyn nhw:

Yout

Word

Carros

BackgroundRemover

Pethau ar hap rydw i wedi'u gwneud:

RedditIAmA

Lansiad rhif un ar ProductHunt

Fy mlog:

Johnathan Nader

Sut i gysylltu â mi:

Gyrrwch drydar ataf

© 2021 john.nader.mx