Johnathan Nader

aka: John Nader

Սա իմ անձնական կայքերից մեկն է, դա և փորձ է, ինչպես նաև օգտակար է ոչ մի առումով:

Այն բաները, որոնք ես պատրաստել եմ և կեղծել դրանք:

Yout

Word

Carros

BackgroundRemover

Պատահական բաներ եմ արել:

RedditIAmA

Թիվ մեկ մեկնարկը ProductHunt- ում

Իմ բլոգը:

Johnathan Nader

Ինչպես կապնվել ինձ հետ:

Ուղարկիր ինձ թվիթ

Bitcoin

bc1qex8e99q62qfq9v7skd36mppkrl2lsc3jxa0qsg

© 2022 john.nader.mx